ARCHIGAN
 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
OFERTA SERVICES
 - Projekty budowlane budynków użyteczności publicznej - Projekty branżowe i koordynacja - Projekty indywidualne budynków mieszkaniowych wielorodzinnych - Projekty indywidualne budynków jednorodzinnych - Projekty przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków istniejących - Adaptacje projektów katalogowych w tym zmiany oraz zastępstwo inwestorskie w celu uzyskania pozwolenia na budowę - Opracowania graficzne - Koncepcje architektoniczne - Projekty zagospodarowania działki - Projekty wnętrz - Inwentaryzacje budynków - Modelowanie 3D - Wizualizacje - Projekty wykonawcze - Konsultacje - Świadectwa energetyczne budynków - Charakterystyka energetyczna budynków Oferuję usługi z zakresu projektowania architektonicznego:
JACEK GANCARZ TEL: 693 063 634 ARCHIGAN@TLEN.PL
ARCHIGAN PRACOWNIA ARCHITEKTURY UL. BACZYŃSKIEGO 27, JASŁO