Oferta

ArchiGan Pracownia Architektury

Oferuję usługi z zakresu projektowania architektonicznego:

-Projekty budowlane budynków użyteczności publicznej

-Projekty branżowe i koordynacja

-Projekty indywidualne budynków mieszkaniowych wielorodzinnych
-Projekty indywidualne budynków jednorodzinnych

-Projekty przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków istniejących

-Adaptacje projektów katalogowych w tym zmiany oraz zastępstwo inwestorskie w celu uzyskania pozwolenia na budowę

-Opracowania graficzne

-Koncepcje architektoniczne
-Projekty zagospodarowania działki
-Projekty wnętrz
-Inwentaryzacje budynków
-Modelowanie 3D

-Wizualizacje

-Projekty wykonawcze

-Konsultacje
-Świadectwa energetyczne budynków

-Charakterystyka energetyczna budynków