Budynki handlowe, oświatowe i kultu religijnego

Projekt rewitalizacji zespołu budynków handlowo-usługowych. Koncepcja uwzględnia  powstanie nowych miejsc postojowych, zagospodarowanie atrium, które obecnie jest zaniedbane i stanowi jedynie przestrzeń dostaw. Projekt powiększa powierzchnie handlowo-usługową.

Projekt rozbudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego. Projekt powstał przy współpracy 2 biur projektowych. Rewitalizacja starego budynku handlowego z lat 60-tych.

2001 - Projekt salonu samochodowego marki Mazda z częścią serwisową i biurową. Projekt koncepcyjny  niezrealizowany.

Budynek dla zespołu obiektów sportowych „ORLIK 2012”. Dobudowa do istniejącego budynku szkoły.

Przebudowa i rozbudowa budynku Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Zdjęcia po realizacji w 2011.

 Zdjęcia obrazujące stan przed przebudową

Przebudowa małego kościoła wiejskiego. Projekt  zakładał przekrycie istniejącego kościoła w sposób umożliwiający jego użytkowanie w trakcie trwania prac budowlanych. Konstrukcja wsporcza dachu została zaprojektowana nie dociążając istniejącej konstrukcji kościoła. Postęp w realizacji projektu można oglądać na poniższym odnośniku:

http://glojsce.pl/remont-i-rozbudowa-kosciola-parafialnego-w-glojscach-2.php

ArchiGan Pracownia Architektury