Zagospodarowanie terenu

Koncepcja zagospodarowania działki zabudową mieszkaniową wielorodzinną.

Koncepcja funkcjonalno przestrzenna Zespołu Usług Pogrzebowych przy cmentarzu.

ArchiGan Pracownia Architektury