Budynki biurowe i użyteczności publicznej

Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku. Projekt zrealizowany we Wrocławiu w innej tańszej wersji w 2003 roku.

2010 - Projekt koncepcyjny budynku biurowego dla fabryki JAFAR w Przysiekach.

2011 - Projekt budynku handlowo usługowego w Jaśle z częścią biurową. Połączenie budynku hali hurtowni materiałów budowlanych z częścią biurowo handlową.  Obecnie realizowany.

2011 - Przebudowa i nadbudowa budynku weterynarii w Jaśle. Obecnie projekt realizowany. Budynek mieszkalny jednorodzinny istniejący zaadaptowany na potrzeby budynku biurowego.

Zdjęcia obrazujące stan istniejący.

ArchiGan Pracownia Architektury

2013 - Projekt budynku użyteczności publicznej w Jaśle z usługami medycznymi i częścią biurową. Przewidywany termin realizacji 2014r.